Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XV, ZESZYT 8, CZĘŚĆ I
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Red. Agnieszka Piekutowska, Ewa Rollnik-Sadowska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM