Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVI, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1
Rozbieżności pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym z punktu widzenia nauki i praktyki
Red. Andrzej Jackiewicz, Janusz Gawryś
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM