Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2
Studia z zarządzania międzykulturowego
Red. Michał Chmielecki
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM