Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 1
Współczesne aspekty bezpieczeństwa
Redakcja: Agnieszka Stępień, Krzysztof Meszyński
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM