Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 3
Logistyka XXI wieku - wybrane zagadnienia
Redakcja: Zdzisław Kurasiński, Mieczysław Pawlisiak
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM