Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 3
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Redakcja: Joanna Moczydłowska, Zofia Patora Wysocka
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM