Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 2
Mechanizmy i procesy zarządcze w systemie gospodarowania
Redakcja: Sylwia Wojciechowska-Filipek, Jarosław Klepacki
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM