Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ I
Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Redakcja: Agata Kołodziejska, Agnieszka Korzeniowska-Polak
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM