Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 2
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Redakcja: Katarzyna Kolasińska-Morawska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM