Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 1
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Redakcja: Roman Patora, Katarzyna Kolasińska-Morawska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM