Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. Aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Redakcja: Jan Lichtarski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM