Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 2
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Redakcja: Łukasz Sułkowski, Anna Maria Migdał
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM