Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 2
Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne wobec współczesnych wyzwań - wybrana problematyka
Redakcja: Agnieszka Stępień
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM