Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 2
Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności
Redakcja: Anna Rogut, Krzysztof Wach
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM