Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 2
Inwestor, przedsiębiorca, państwo. Współtwórcy gospodarki innowacyjnej.
Redakcja: Radosław Pastusiak, Paweł Trippner
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM