Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 3
Region turystyczny - zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy
Redakcja: Maciej Dębski, Aleksandra Jackiewicz
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM