Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 1
Nowoczesne tendencje w zarządzaniu ochroną zdrowia w Polsce
Redakcja: Paweł Skoczylas, Tomasz Adam Karkowski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM