Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 2
W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania
Redakcja: Anna Sołtys, Małgorzata Krajewska-Nieckarz
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM