Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 1
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
Redakcja: Marek Wojciechowski, Zofia Patora-Wysocka
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM