Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 2
Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość
Redakcja: Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański, Jan Klimek
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM