Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 2
Konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw - modele, koncepcje i uwarunkowania
Redakcja: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM