Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 3
Zarządzanie procesem rewitalizacji
Redakcja: Justyna Przywojska, Paweł Morawski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM