Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 1
Financial, Accounting and Economic Aspects of Contemporary Management
Redakcja: Mirosław Wypych, Paweł Trippner
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM