Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 3
Bezpieczeństwo zintegrowane współczesnej Polski
Redakcja: Agnieszka Stępień, Roman Sawicki
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM