Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2
Zastosowanie metod ilościowych do oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych
Redakcja: Maria Magdalena Grzelak, Jadwiga Gawryś
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM