Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3
Współczesne wyzwania marketingowe
Redakcja: Muzahim Al-Noorachi, Bartłomiej Stopczyński
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM