Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 2
Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku Część II
Redakcja: Luiza Ossowska, Maciej Dębski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM