Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 3
Logistyka w naukach o zarządzaniu Część I
Redakcja: Andrzej Bujak, Katarzyna Topolska, Katarzyna Kolasińska-Morawska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM