Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 3
Współczesny marketing i zarządzanie - problemy, wyzwania, szanse i perspektywy
Redakcja: Anna Maria Migdał
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM