Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1
Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki.
Redakcja: Ewa Stroińska, Magdalena Geraga
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM