Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 1
Zarządzanie bezpieczeństwem - aktualne wyzwania
Redakcja: Andrzej Marjański
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM