Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 2
Dylematy współczesnego przedsiębiorstwa
Redakcja: Danuta Janczewska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM