Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 1
Ochrona zdrowia, zdrowie publiczne, zarządzanie
Redakcja: Jan Krakowiak
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM