Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 3
Szkoła - studia - doskonalenie zawodowe: problemy, propozycje, inspiracje
Redakcja: Łukasz Sułkowski, Dorota Nawrat-Wyraz, Małgorzata Klimka-Kołysko
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM