Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 3
Medyczno-organizacyjne, prawne i finansowe aspekty w ochronie zdrowia
Redakcja: Grzegorz Piotrowski, Małgorzata Domańska, Andrzej Jackiewicz
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM