Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Jednostka jako przedmiot prawnej ochrony
Redakcja: A. Kołodziejska, A. Korzeniowska Polak
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM