Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 2
Zmiany w myśleniu marketingowym
Redakcja: Edyta Rudawska, Anna Staszewska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM