Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3
Zarządzanie kapitałem ludzkim - aspekty teoretyczne i praktyczne
Redakcja: Wojciech Jarecki, Anna Bąkiewicz
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM