Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 7
Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część 2
Redakcja: Andrzej Bujak, Alicja Gębczyńska, Marta Brzozowska
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM