Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 1
Współczesne problemy społeczne i ekonomiczne - próba oceny i pomiaru
Redakcja: Bogusława Dobrowolska, Halina Sobocka-Szczapa
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM