Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 8
Zdolności innowacyjne, innowacje w MSP i zarządzaniu naukowym
Redakcja: D. Trzmielak, J. Szandurski
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM