Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 9
Subsydiarność w ekonomii i zarządzaniu - wybrane zagadnienia
Redakcja: Cecylia Sadowska-Snarska, Michał Turniak
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM