Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 5
Współczesne trendy w logistyce - kompleksowe zarządzanie
Redakcja: Katarzyna Huk, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, Mariusz Bednarek
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM