Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=

Wydawca: Społeczna Akademia Nauk, Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Redakcja informuje, że począwszy od pierwszego numeru 2016 roku, pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

Redaktor naczelny: Bogdan Piasecki

 

Skład i łamanie: Jadwiga Poczyczyńska, Agnieszka Śliz, Dominika Świech, Marcin Szadkowski, Witold Kowalczyk, Karolina Martin

 

Korekta językowa: Agnieszka Śliz, Dominika Świech

 

Oprawa graficzna: Damian Kopka, Marcin Szadkowski

 

Dane wydawnictwa:

ul. Kilińskiego 109, 90-011 Łódź
tel./fax: (042) 676 25 29 wew. 339
e-mail: wydawnictwo@spoleczna.pl

 

ISSN: 1733-2486 (wersja drukowana)

ISSN 2543-8190 (wersja elektroniczna)

 


Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM