Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=

Wydawca: Społeczna Akademia Nauk, Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Redakcja informuje, że począwszy od pierwszego numeru 2016 roku, pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

Redaktor naczelny: Bogdan Piasecki

 

Skład i łamanie: Agnieszka Śliz

 

Korekta językowa: Agnieszka Śliz

 

Oprawa graficzna: Damian Kopka

 

Dane wydawnictwa:

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel. (42) 664 66 41
e-mail: wydawnictwo@spoleczna.pl

 

ISSN: 1733-2486 (wersja drukowana)

ISSN 2543-8190 (wersja elektroniczna)

 


Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM