Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=

Przedsiębiorczość i Zarządzanie jest kwartalnikiem wydawanym od 1999 roku przez Społeczną Akademię Nauk (wcześniej Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania) w Łodzi. Od początku swego istnienia skupia wokół siebie kadrę wybitnych naukowców z naszej Uczelni oraz spoza niej, związanych z szeroko pojętą dziedziną zarządzania. W latach 2009–2019 PiZ był wydawany co miesiąc.

Misją czasopisma jest promowanie i publikowanie badań w dyscyplinie zarządzania. Redakcja dokłada wszelkich starań, by PiZ nieustannie się rozwijało, towarzysząc pracy naukowej naszych Autorów oraz czuwa nad zachowaniem wysokiego poziomu periodyku.

Artykuły publikowane są w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Publikacje dotyczą różnych obszarów zarządzania (nowych trendów w zarządzaniu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w logistyce, ochronie zdrowia, zarządzania międzykulturowego itp.), finansów, marketingu, rynku pracy, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości rodzinnej i wielu innych.

Autorów zainteresowany publikacją zapraszamy do kontaktu z Wydawnictwem SAN.

Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM