Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=

Bogdan Piasecki (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor naczelny

Roman Patora (Społeczna Akademia Nauk, Polska)

Zofia Patora-Wysocka (Społeczna Akademia Nauk, Polska)

Andrzej Jackiewicz (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor tematyczny

Andrzej Marjański (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor tematyczny

Halina Sobocka-Szczapa (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor tematyczny

Katarzyna Kolasińska-Morawska (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor tematyczny

Mirosław Wypych (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor tematyczny

Muzahim Al-Noorachi (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor tematyczny

Paweł Trippner  (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – sekretarz naukowy

Michał Chmielecki  (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor tematyczny

Robert Seliga (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor tematyczny

Ewa Stroińska (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor tematyczny

Dorota Świeczewska (Uniwersytet Łódzki, Polska) – redaktor statystyczny

Dominika Więzik  (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor językowy, techniczny

Agnieszka Śliz  (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor językowy, techniczny

Małgorzata Pająk (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor językowy, techniczny

Marcela Rebeca Contreras Loera (Universidad De Occidente, Meksyk) – weryfikacja tekstów w języku hiszpańskim

Thomas Massey  (Clark University, Stany Zjednoczone) –  weryfikacja tekstów w języku angielskim

Ivana Butoracová Šindleryová (University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja)

Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM