Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=

Bogdan Piasecki (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor naczelny

Roman Patora (Społeczna Akademia Nauk, Polska)

Zofia Patora-Wysocka (Społeczna Akademia Nauk, Polska)

Paweł Trippner  (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – sekretarz naukowy

Agnieszka Śliz  (Społeczna Akademia Nauk, Polska) – redaktor językowy, techniczny

Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM