Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
 1. Blikle Andrzej – Instytut Podstaw Informatyki PAN, informatyka
 2. Bogucki Łukasz – UŁ, nauki filologiczne
 3. Czechowska Dorota Iwona – UŁ, zarządzanie
 4. Darowski SJ Roman – Akademia Ignatianum w Krakowie, nauki filozoficzne
 5. Dębski Wiesław – UŁ, ekonomia, rynek finansowy
 6. Dobrosielski Marian – Prywatna Szkoła Wyższa Bussinesu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa, nauki o polityce, nauki filozoficzne
 7. Falkowski Andrzej – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, psychologia
 8. Flejterski Stanisław – Uniwersytet Szczeciński, ekonomia
 9. Gabrusewicz Wiktor – UE w Poznaniu, ekonomia – rachunkowość
 10. Germinal Isem– Clark University, zarządzanie
 11. Greta Marianna – UŁ, ekonomia
 12. Hess Max – Clark University, zarządzanie
 13. Hinojosa Perez Anatolia Hortencia - Universidad Catolica Santa Maria, ekonomia
 14. Huang Rong - Plymouth University, zarządzanie
 15. Jeżak Jan – UŁ, organizacja i zarządzanie
 16. Kościelecki Lech – AON, Warszawa, ekonomia, nauki wojskowe
 17. Kryńska Elżbieta – UŁ, ekonomia, polityka ekonomiczna
 18. Kurantowicz Ewa – Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Pedagogiki, pedagogika
 19. Kwiatkowski Eugeniusz – UŁ, ekonomia
 20. Lachiewicz Stefan – Politechnika Łódzka, ekonomia, zarządzanie
 21. Lewis Gerald – Clark University, zarządzanie
 22. Lipiec Jacek – SGH, ekonomia, prawo pracy
 23. Maguire Richard – Clark University, zarządzanie
 24. Malicki Marian – Uniwersytet Szczeciński, ekonomia
 25. Mańkowski Romuald – AON, nauki wojskowe, logistyka
 26. Nicholes Daniel – Clark University, zarządzanie
 27. Nikodemska-Wołowik Anna – Uniwersytet Gdański, ekonomia, marketing
 28. Nowacki Tadeusz W. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, pedagogika, pedagogika pracy
 29. Nowak Wojciech A. – UŁ, organizacja i zarządzanie, rachunkowość
 30. Ostolski Przemysław – UŁ, nauki filologiczne
 31. Pietruszka Maria – PŁ, informatyka
 32. Reidy Ronald – Clark University, zarządzanie
 33. Ristino Robert – Clark University, zarządzanie
 34. Różański Jerzy – UŁ, zarządzanie
 35. Skrzyp Julian – AON, nauki wojskowe
 36. Sobolewski Grzegorz – AON, nauki wojskowe
 37. Stawasz Edward – UŁ, organizacja i zarządzanie
 38. Wadsworth Dennis – Clark University, zarządzanie
 39. Werner Simcha- Israel Academic College, zarządzanie
 40. Witkowska Janina – UŁ, ekonomia 
 41. Worobjow Leonid – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, organizacja i zarządzanie, ekonomia
 42. Zając Czesław – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, ekonomia, ekonomika  i organizacja przedsiębiorstwa, zarządzanie kadrami
 43. Maráková Vanda - Univerzita Mateja Bela, ekonomia
 44. Zbigniew Antczak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zarządzanie

 

Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM