Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=

Recenzenci zewnętrzni

Dominika Kaczorowska-Spychalska - Uniwersytet Łódzki, marketing
Adamik Anna – Politechnika Łódzka, logistyka
Baran Grzegorz – UJ, zarządzanie
Będźmirowski Jerzy – Akademia Marynarki Wojennej, bezpieczeństwo
Blikle Andrzej – Instytut Podstaw Informatyki PAN, informatyka
Czechowska Dorota Iwona – UŁ, zarządzanie
Falkowski Andrzej – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, psychologia
Flejterski Stanisław – Uniwersytet Szczeciński, ekonomia
Germinal Isem – Clark University, zarządzanie
Hess Max – Clark University, zarządzanie
Hinojosa Perez Anatolia Hortencia - Universidad Catolica Santa Maria, ekonomia
Huang Rong - Plymouth University, zarządzanie
Jakubczak Ryszard – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, bezpieczeństwo
Jeżak Jan – UŁ, organizacja i zarządzanie
Kozłowski Remigiusz – UŁ, logistyka
Kożuch Barbara – UJ, zarządzanie publiczne
Kryńska Elżbieta – UŁ, ekonomia, polityka ekonomiczna
Kwiatkowski Eugeniusz – UŁ, ekonomia
Kwieciński Mirosław – Akademia Krakowska im. Frycza Modrzewskiego ekonomia, bezpieczeństwo
Lewis Gerald – Clark University, zarządzanie
Lipiec Jacek – SGH, ekonomia, prawo pracy
Lisowska Renata – UŁ, zarządzanie
Mazur Barbara – Politechnika Lubelska, zarządzanie
Maguire Richard – Clark University, zarządzanie
Nicholes Daniel – Clark University, zarządzanie
Nikodemska-Wołowik Anna – Uniwersytet Gdański, ekonomia, marketing
Nowacki Tadeusz W. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, pedagogika, pedagogika pracy
Nowak Wojciech A. – UŁ, organizacja i zarządzanie, rachunkowość
Ozimek Irena – SGGW, ekonomia, marketing
Ostolski Przemysław – UŁ, nauki filologiczne
Pastusiak Radosław – UŁ, finanse
Pietruszka Maria – PŁ, informatyka
Reidy Ronald – Clark University, zarządzanie
Ristino Robert – Clark University, zarządzanie
Ropęga Jarosław – UŁ, zarządzanie
Różański Jerzy – UŁ, zarządzanie
Safin Krzysztof – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – ekonomia
Stawasz Edward – UŁ, organizacja i zarządzanie
Wach Krzysztof – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, handel zagraniczny
Wadsworth Dennis – Clark University, zarządzanie
Werner Simcha- Israel Academic College, zarządzanie
Worobjow Leonid – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, organizacja i zarządzanie, ekonomia
Zając Czesław – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, ekonomia, ekonomika  i organizacja przedsiębiorstwa, zarządzanie kadrami
Maráková Vanda – Univerzita Mateja Bela, ekonomia
Monika Jedynak – UJ, zarządzanie

Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM