Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
Tytuł Rok Redakcja
Publicystyka i prace studentów Nr 1 2017 Red. Marta Brzozowska
Fundusze pożyczkowe w finansowaniu działalności MŚP 2017 Red. Artur Kuchciński
Organizaciones y estrstegias en comunidades rurales una mirada al desarrollo local y la politica publica. Reflexiones teoricas 2016 Red. Marcela Rebeca Contreras Loera, Urszula Żuławska
The European Challenges
Union Globalized or localized? The transformations of economics. Societies and cultures of the EU into the world
2016 Red. Łukasz Sułkowski, Claude Martin, Michał Chmielecki
The Challenges of Management in Turbulent Times
Global Issues from Local Perspective
2015 Red. Marcela Rebeca Contreras Loera, Andrzej Marjański
STUDIA i MONOGRAFIE NR 58
PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY
2015 Red. Sławomir Cudak
STUDIA i MONOGRAFIE NR 56
Responsibility for aggression/the crime of aggression. Conference in Campala – before and after
2014 Red. Dominika Dróżdż
STUDIA i MONOGRAFIE NR 54
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA MARKETINGOWE – WYBRANE ZAGADNIENIA
2014 Red. Muzahim Al-Noorachi
Self-study Handbook for Migrant Parents. Creating Educational Services For Migrant Parents 2014 Edited by Anna Sołtys
STUDIES AND MONOGRAPHS NO. 48 - DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES – AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE 2013 Editors Marcela Rebeca Contreras Loera, Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
STUDIA i MONOGRAFIE NR 45 - AUTORYTETY W ROZWOJU MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI 2013 Red. R. Patora
STUDIA i MONOGRAFIE NR 44 - ETYKA W SŁUŻBIE BIZNESU 2013 Red. Łukasz Sułkowski, Grzegorz Ignatowski
STUDIA i MONOGRAFIE NR 40 - ASYSTENT RODZINY - WSPÓŁCZESNA FORMA POMOCY RODZINIE 2013 Red. Mariola Świderska Łódź
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM