Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XV, ZESZYT 6, CZĘŚĆ III
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Red. Konrad Raczkowski, Zofia Patora-Wysocka
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM