Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
Tytuł Rok Język/ nakład Typ
Z-zwarta,
P-periodyk
TOM XVII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 1, Agile Commerce - zarządzanie informacją i technologią w biznesie 2016   Red. Roman Patora, Paweł Morawski
TOM XVII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 1, Zarządzanie w dobie organicznego zarządzania 2016   Red. Ewa Gołębiowska
TOM XVII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 3, Terapia finansów 2016   Red. Elżbieta Klamut
TOM XVII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 2, Mechanizmy i procesy zarządcze w systemie gospodarowania 2016   Red. Sylwia Wojciechowska-Filipek, Jarosław Klepacki
TOM XVII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1, Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania 2016   Red. Konrad Raczkowski
TOM XVII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 3, Nowe trendy w zarządzaniu - wybrane uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności 2016   Red. Wiesław T. Popławski, Dominika Kaczorowska-Spychalska
TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3, Firmy rodzinne - wyzwania współczesności 2016   Red. Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański
TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 2, Firmy rodzinne - wyzwania współczesności 2016   Red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 1, Firmy rodzinne - wyzwania współczesności 2016   Red. Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera
TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 3, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa 2016   Red. Zofia Wilk-Woś, Przemysław Kornacki
TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 2, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego 2016   Red. Zofia Wilk-Woś, Andrzej Marjański
TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 1, Współczesne aspekty bezpieczeństwa 2016   Red. Agnieszka Stępień, Krzysztof Meszyński
TOM XVII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 3, Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna 2016   Red. Joanna Moczydłowska, Zofia Patora Wysocka
TOM XVII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 2, Innowacje w zarzadzaniu publicznym i polityce społecznej 2016   Red. Justyna Przywojska, Izabela Warwas
TOM XVII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 1, Między teorią i praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej 2016   Red. Jan Lichtarski
TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 3, Logistyka XXI wieku - wybrane zagadnienia 2016   Red. Zdzisław Kurasiński, Mieczysław Pawlisiak
TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2, Studia z zarządzania międzykulturowego 2016   Red. Michał Chmielecki
TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 1, Desarollo regional. Modelos, actores, gestion. 2016   Red. Marcela Rebeca Contreras Loera, Urszula Żuławska
TOM XVII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 2, Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organzacją 2016   Red. Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska
TOM XVII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 1, Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym 2016   Red. Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska
TOM XVII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 2, Management - Human Resources Management - Knowledge Management. Research and Analysis 2016   Editor Halina Sobocka-Szczapa
TOM XVII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 1, Practical and Theoretical Issues in Contemporary Financial Management 2016   Editor Mirosław Wypych, Paweł Trippner
Tom XVI – Zeszyt 12 - Część 3, Marketing w teorii i praktyce 2015   Red. Andrzej Pomykalski, Dominika Kaczorowska-Spychalska
Tom XVI – Zeszyt 12 - Część 2, Wybrane problemy zarządcze, rachunkowe i podatkowe w sektorze MSP 2015   Red. Andrzej Jackiewicz, Barbara Kamińska
Tom XVI – Zeszyt 12 - Część 1, Aspekty koncepcji zarządzania humanistycznego w zarządzaniu publicznym 2015   Red. Barbara Kożuch, Justyna Trippner-Hrabi
Tom XVI – Zeszyt 11 - Część 2, Zarządzanie - nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacji 2015   Red. Jan D. Antoszkiewicz, Ewa Gołębiowska
Tom XVI – Zeszyt 11 - Część 1, Zarządzanie - nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacji 2015   Red. Ewa Gołębiowska
Tom XVI – Zeszyt 10, Organizacja i zarządzanie w opiece zdrowotnej - wybrane aspekty 2015   Red. Jan Krakowiak
Tom XVI – Zeszyt 9 - Część 3, ALogistyka - strategie i operacje 2015   Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska
Tom XVI – Zeszyt 9 - Część 2, Agile-Commerce - zarządzanie w erze cyfrowej 2015   Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Roman Patora
Tom XVI – Zeszyt 9 - Część 1, Agile-Commerce - zarządzanie w erze cyfrowej 2015   Red. Roman Patora, Paweł Morawski
Tom XVI – Zeszyt 8 - Część 3, Zarządzanie ryzykiem w gospodarce 2015   Red. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek
Tom XVI – Zeszyt 8 - Część 2, Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce. Biografie finansowe 2015   Red. Jan Krzysztof Solarz, Michał Lisowski
Tom XVI – Zeszyt 8 - Część 1, Rozbieżności pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym z punktu widzenia nauki i praktyki 2015   Red. Andrzej Jackiewicz, Janusz Gawryś
Tom XVI – Zeszyt 7 - Część 3, Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania 2015   Red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
Tom XVI – Zeszyt 7 - Część 2, Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania 2015   Red. Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański
Tom XVI – Zeszyt 7 - Część 1, Firmy Rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania 2015   Red. Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera
Tom XVI – Zeszyt 6 - Część 2, Kształcenie informatyków na potrzeby rynku pracy 2015   Red. Andrzej Cader, Krzysztof Przybyszewski
Tom XVI – Zeszyt 6 - Część 1, Zarządzanie wybranymi podmiotami bezpieczeństwa w Rzeczpospolitej Polskiej 2015   Red. Agnieszka Stępnień-Trela
Tom XVI – Zeszyt 5 - Część 2, Determinanty zarzadzania projektami i procesami w organizacji 2015   Red. Ewa Stroinska, Łukasz Sułkowski
Tom XVI – Zeszyt 5 - Część 1, Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym 2015   Red. Ewa Stroińska
Tom XVI – Zeszyt 4 - Część 2, Zarządzanie w regionie turystycznym 2015   Red. Maciej Dębski
Tom XVI – Zeszyt 4 - Część 1, Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku 2015   Red. Bartłomiej Stopczyński, Michał Turniak
Tom XVI – Zeszyt 3 - Część 3, Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym 2015   Red. Henryk Skłodowski
Tom XVI – Zeszyt 3 - Część 2, PRAKTYCZNY WYMIAR DOROBKU NAUK O ZARZĄDZANIU Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej 2015   Red. Jan Lichtarski
Tom XVI – Zeszyt 3 - Część 1, Studia z zarządzania międzykulturowego 2015   Red. Michał Chmielecki
Tom XVI – Zeszyt 2, Company Management during Globalization Processes 2015   Red. Łukasz Sułkowski, Halina Sobocka-Szczapa
Tom XVI – Zeszyt 1, The Financial and Economic Aspects of Modern Management 2015   Red. Mirosław Wypych, Paweł Trippner
Tom XV – Zeszyt 12, Część III, Zarządzanie a zdrowie publiczne 2014   Red. Jan Krakowiak
Tom XV – Zeszyt 12, Część II, Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie 2014   Red. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, Andrzej Woźniak
Tom XV – Zeszyt 12, Część I, Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie 2014   Red. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, Andrzej Woźniak
Tom XV – Zeszyt 11, Część II, Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych – w świetle badań 2014   Red. Ewa Gołębiowska
Tom XV – Zeszyt 11, Część I, Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych 2014   Red. Ewa Gołębiowska
Tom XV – Zeszyt 10, Część II, Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości 2014   Red. Łukasz Sułkowski, Marian Walczak, Łukasz Prysiński
Tom XV – Zeszyt 10, Część I, Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości 2014   Red. Mirosław Wypych, Paweł Trippner
Tom XV – Zeszyt 9, Część III, Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku 2014   Red. Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut
Tom XV – Zeszyt 9, Część II, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I KAPITAŁOWE W SYSTEMIE FINANSOWYM PAŃSTWA 2014   Red. Mirosław Wypych
Tom XV – Zeszyt 9, Część I, E-BIZNES I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2014   Red. Andrzej Jackiewicz, Łukasz Sułkowski
Tom XV – Zeszyt 8, Część III, Finansowe i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych 2014   Red. Władysław Szymański
Tom XV – Zeszyt 8, Część II, Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 2014   Red. Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka
Tom XV – Zeszyt 8, Część I, Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym 2014   Red. Agnieszka Piekutowska, Ewa Rollnik-Sadowska
Tom XV – Zeszyt 7, Część III, Firmy Rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania 2014   Red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
Tom XV – Zeszyt 7, Część II, Firmy Rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania 2014   Red. Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański
Tom XV – Zeszyt 7, Część I, Firmy Rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania 2014   Red. Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera
Tom XV – Zeszyt 6, Część III, Zarządzanie publiczne 2014   Red. Konrad Raczkowski, Zofia Patora-Wysocka
Tom XV – Zeszyt 6, Część II, Funkcjonowanie podmiotów na rynkach finansowych w warunkach zmian i niestabilności 2014   Red. Tadeusz P. Tkaczyk
Tom XV – Zeszyt 6, Część I, Organizacje wobec wyzwań XXI wieku 2014   Red. Anna Tomaszuk
Tom XV – Zeszyt 5, Część III, Zarządzanie logistyczne 2014   Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska
Tom XV – Zeszyt 5, Część II, Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym 2014   Red. Sylwia Wojciechowska-Filipek
Tom XV – Zeszyt 5, Część I, Profesjonalizm w logistyce Kształcenie logistyków - doświadczenia i wnioski 2014   Red. Zdzisław Kurasiński, Krzysztof Szeląg
Tom XV – Zeszyt 4, Część III, Konkurencyjność regionów turystycznych 2014   Red. Maciej Dębski
Tom XV – Zeszyt 4, Część II, Współczesne wyzwania zarządzania marketingowego 2014   Red. Muzahim Al-Noorachi, Andrzej Woźniak
Tom XV – Zeszyt 4, Część I, Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych 2014   Red. Maciej Dębski, Anna Jupowicz-Ginalska
Tom XV – Zeszyt 3, Studia z zarządzania międzykulturowego 2014   Red. Michał Chmielecki
VOLUME XV, ISSUE 2, Entrepreneurship and Human Resources in Management 2014   Red. Łukasz Sułkowski, Barbara Kamińska
VOLUME XV, ISSUE 1, Financial aspects of management 2014   Red. Mirosław Wypych, Paweł Trippner
Tom XIV – Zeszyt 13 - Część III, Zarządzanie organizacjami publicznymi 2013   Red. Aleksander Noworól
Tom XIV – Zeszyt 13 - Część II, Modele biznesowe 2013   Red. Barbara Kożuch
Tom XIV – Zeszyt 13 - Część I, Zarządzanie organizacjami sieciowymi 2013   Red. Łukasz Sułkowski
Tom XIV – Zeszyt 12 - Część III, WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE, METODY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA. PRZYKŁADY I PROBLEMY ZASTOSOWAŃ. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej 2013   Red. Jan Lichtarski
Tom XIV – Zeszyt 12 - Część II, Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji 2013   Red. Ewa Gołębiowska
Tom XIV – Zeszyt 12 - Część I, Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji 2013   Red. Ewa Gołębiowska
Tom XIV – Zeszyt 11 - Część II, Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami 2013   Red. Tadeusz Listwan, Łukasz Sułkowski
Tom XIV – Zeszyt 11 - Część I, Społeczne problemy zarządzania projektami 2013   Red. Tadeusz Listwan
Tom XIV – Zeszyt 10 - Część 3, Zarządzanie w ochronie zdrowia - wybrane aspekty 2013   Red. Jan Krakowiak, Dominika Cichońska
Tom XIV – Zeszyt 10 Część 2, Wybrane problemy organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie. Pielęgniarstwo bez granic. 2013   Red. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, Robert Seliga
Tom XIV – Zeszyt 10 Część 1, Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji 2013   Red. Roman Lewandowski, Marcin Kautsch, Łukasz Sułkowski
Tom XIV – Zeszyt 9, Zarządzanie zasobami ludzkimi 2013   Red. Łukasz Sułkowski, Jarosław Sokołowski
Tom XIV – Zeszyt 8 Część 2, Zarządzanie – nowe perspektywy 2013   Red. Ewa Gołębiowska, Konrad Raczkowski
Tom XIV – Zeszyt 8 Część 1, Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym 2013   Red. Andrzej Jackiewicz, Łukasz Sułkowski
Tom XIV – Zeszyt 7, Logistics Management 2013   Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska
Tom XIV – Zeszyt 5 Część 2, Zarządzanie stresem 2013   Red. Henryk Skłodowski
Tom XIV – Zeszyt 5 Część 1, Zarządzanie stresem 2013   Red. Henryk Skłodowski
Tom XIV – Zeszyt 6 Część 3, Firmy Rodzinne – wyzwania globalne i lokalne 2013   Red. Andrzej Marjański, Łukasz Sułkowski
Tom XIV – Zeszyt 6 Część 2, Firmy Rodzinne – wyzwania globalne i lokalne 2013   Red. Andrzej Marjański, Bogdan Piasecki
Tom XIV – Zeszyt 6 Część 1, Firmy Rodzinne – wyzwania globalne i lokalne 2013   Red. Andrzej Marjański
Tom XIV – Zeszyt 4, PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania 2013   Red. Jan D. Antoszkiewicz, Andrzej Marjański
Tom XIV – Zeszyt 3, PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania 2013   Red. Andrzej Marjański
Tom XIV – Zeszyt 2, Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie 2013   Red. Roman Patora, Muzahim Al-Noorachi
Tom XIV – Zeszyt 1, SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DYLEMATY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU 2013   Red. Paweł Trippner
Tom XIII – Zeszyt 18, FINANSOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI 2012   Red. Mirosław Wypych
Tom XIII – Zeszyt 17, KSZTAŁTOWANIE I WYKORZYSTYWANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej 2012   Red. Jan Lichtarski
Tom XIII – Zeszyt 16, ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE 2012   Red. Katarzyna Kolasińska‐Morawska
Tom XIII – Zeszyt 15, PROBLEMY ZARZĄDZANIA 2012   Red. Jan Antoszkiewicz, Maciej Dębski
Tom XIII – Zeszyt 14, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WARUNKACH NIESTABILNEGO OTOCZENIA 2012   Red. Mirosław Wypych
Tom XIII – Zeszyt 13, STUDIA Z ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO 2012   Red. Łukasz Sułkowski, Michał Chmielecki
Tom XIII – Zeszyt 12, SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI − aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne 2012   Red. Jan Woroniecki, Łukasz Prysiński
Tom XIII – Zeszyt 11, Pielęgniarstwo w systemie zarządzania opieką zdrowotną. Nowe wyzwania, nowe możliwości. 2012   Red. Elżbieta Majchrzak‐Kłokocka, Romuald Holly
Tom XIII – Zeszyt 10, Marketing sportowy wyzwaniem dla miast i regionów 2012   Red. J. Edward Wiśniewski
Tom XIII – Zeszyt 9, Wpływ zarządzania na jakość usług medycznych w ochronie zdrowia − Opinie świadczeniobiorców usług medycznych 2012   Red. J. Krakowiak, A. Fronczak
Tom XIII – Zeszyt 8, FIRMY RODZINNE – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ. Determinanty rozwoju. 2012   Red. A. Marjański
Tom XIII – Zeszyt 7, FIRMY RODZINNE – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ. Kierunki i strategie rozwoju. 2012   Red. Ł. Sułkowski
Tom XIII – Zeszyt 5, Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia 2012   Red. R.Lewandowski, M. Kautsch
Tom XIII – Zeszyt 4, Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia 2012   Red. R.Lewandowski
Tom XIII – Zeszyt 3, Polityka międzynarodowa a globalizacja - wybrane aspekty 2012   Red. Adam Koperek
Tom XIII – Zeszyt 2, Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie 2012   Red. M. Al.-Noorachi
Tom XIII – Zeszyt 1, Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi 2012   Red. P.Trippner
Tom XII – Zeszyt 14, Koncepcje i metody współczesnego zarządzania. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. 2011 polski, 150 P-periodyk, pr. zbior.,
red. J. Lichtarski
Tom XII – Zeszyt 13, Finanse i rachunkowość w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem − teoria i praktyka 2011 polski, 120 P-periodyk, pr. zbior.,
red. A. Jackiewicz
Tom XII – Zeszyt 12, Znaczenie mikro i makro procesów w funkcjonowaniu i rozwoju systemu społeczno-ekonomicznego 2011 polski, 100 P-periodyk, pr. zbior.,
red. P. Trippner
Tom XII – Zeszyt 11 Participations and Assessments (2) 2011 angielski, 100 P-periodyk, pr. zbior.,
red. K. Andrzejczak
Tom XII – Zeszyt 10, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania i bezpieczeństwa 2011 polski, 120 P-periodyk, pr. zbior.,
red. T. Grabia
Tom XII – Zeszyt 9, Zarządzanie logistyczne 2011 polski, 100 P-periodyk, pr. zbior.,
red. K. Kolasińska-
Morawska
Tom XII – Zeszyt 8, Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych – nowe wyzwania 2011 polski, 120 P-periodyk, pr. zbior.,
red. M. Orzechowski,
E. Brzuska
Tom XII – Zeszyt 7, FIRMY RODZINNE– DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU – Strategie zarządz. przedsiębiorstwem rodzinnym 2011 polski, 250 P-periodyk, pr. zbior.,
red. A. Marjański
Tom XII – Zeszyt 6, FIRMY RODZINNE– DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU – Współczesne aspekty zarządzania 2011 polski, 210 P-periodyk, pr. zbior.,
red. Ł. Sułkowski
Tom XII – Zeszyt 5, Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących 2011 polski, 120 P-periodyk, pr. zbior.
red. M. Al.-Noorachi,
M. Trippner
Tom XII – Zeszyt 4, Studia z zarządzania międzykulturowego 2011 polski P-periodyk, pr. zbior.
K. Waniek
Tom XII – Zeszyt 3, Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 2011 polski P-periodyk, pr. zbior.
M. Al.-Noorachi
Tom XII – Zeszyt 2, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe − uwarunkowania XXI w. 2011 polski P-periodyk, pr. zbior.
M. Włodarczyk, A.
Marjański
Tom XII – Zeszyt 1, Informatyka w zarządzaniu – szanse i zagrożenia 2011 polski P-periodyk, pr. zbior.
A. Bartoszewicz
Tom XI – Zeszyt 13, Determinanty efektywnego zarządzania jednostką gospodarczą 2010   P-periodyk, pr. zbior.
Red. M. Walczak
Tom XI – Zeszyt 12, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe − uwarunkowania XXI wieku. Współczesne aspekty zarządzania bezp. 2010 polski, 200 P-periodyk, pr. zbior.
red. M. Włodarczyk,
A. Marjański
Tom XI – Zeszyt 11, Debiuty doktorantów 2010 polski, 150 P-periodyk, pr. zbior.
red. R. Seliga
Tom XI – Zeszyt 10, Efektywność − wymiary, uwarunkowania, wyzwania. 2010 polski P-periodyk, pr. zbior.
Red. T. Dudycz,
G. Osbert-Pociecha
Tom XI – Zeszyt 9, Dylematy zarządzania. Człowiek – organizacja – otoczenie. 2010 polski, 120 P-periodyk, pr. zbior.
red. H. Sobocka-
Szczapa
Tom XI – Zeszyt 8, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania − Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. 2009 polski, 200 P-periodyk, pr. zbior.
red. Jan Lichtarski
Tom XI – Zeszyt 7, Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych. 2009 polski, 150 P-periodyk, pr. zbior.,
red. Jan Krakowiak,
Andrzej Marjański
Tom XI – Zeszyt 6, Zarządzanie logistyczne 2009 polski, 160 P-periodyk, pr. zbior.,
red. Katarzyna Kolasińska-
Morawska
Tom XI – Zeszyt 5, Współczesne problemy zarządzania organizacjami 2009 polski, 160 P-periodyk, pr. zbior.,
red. J. Sokołowski
Tom XI – Zeszyt 4, Zarządzanie i stosunki międzynarodowe - Wybrane problemy 2009 polski, 160 P-periodyk, pr. zbior.,
red. M. Al-Noorachi
Tom XI – Zeszyt 3, Studia z zarządzania międzykultorowego 2009 polski, 160 P-periodyk, pr. zbior.,
red. Ł. Sułkowski
Tom XI – Zeszyt 2, Studia z zarządzania międzykultorowego 2009 polski, 160 P-periodyk, pr. zbior.,
red. Ł. Sułkowski
Tom XI – Zeszyt 1, Człowiek w kryzysie - psychospołeczne aspekty kryzysu 2009 polski, 160 Periodyk, pr. zbior., red. H. Skłodowski
Tom X – Zeszyt 11, Człowiek w kryzysie – współczesne problemy życiowe i zawodowe 2009 polski, 200 Periodyk, pr. zbior., red. H. Skłodowski
Tom X – Zeszyt 10, Kapitał intelektualny – wybrane zagadnienia 2009 polski, 150 Periodyk, pr. zbior., red. M. Adamczyk
Tom X – Zeszyt 9, Wybrane problemy przedsiębiorczości i zarządzania 2009 polski, 120 Periodyk, pr. zbior., red. A. Banasiak
Tom XI – Zeszyt 9, Dylematy zarządzania. Człowiek – organizacja – otoczenie. 2009 polski, 120 P-periodyk, pr. zbior.
red. H. Sobocka-
Szczapa

Tom X – Zeszyt 8, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym.

2009 polski, 200 Periodyk, pr. zbior.,
red. M. Włodarczyk,
A. Marjański
Tom X – Zeszyt 7, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Zarządzanie kryzysem w organizacjach gospodarczych. 2009 polski, 200 Periodyk, pr. zbior.,
red. M. Włodarczyk,
A. Marjański
Tom X – Zeszyt 6, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Współczesne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 2009 polski, 200 Periodyk, pr. zbior.,
red. M. Włodarczyk,
A. Marjański
Tom X – Zeszyt 5, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Perspektywy rozwoju teorii i badań nad zarządzaniem bezp. 2009 polski, 200 Periodyk, pr. zbior.,
red. M. Włodarczyk,
A. Marjański
Tom X – Zeszyt 4, Participations and Assessments (1) 2009 angielski, 120 Periodyk, pr. zbior.,
red. K. Andrzejczak
Tom X – Zeszyt 3, Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym 2009 polski, 150 Periodyk, pr. zbior.,
red. Ł. Sułkowski,
A. Marjański
Tom X – Zeszyt 2, Zarządzanie w obliczu współczesnych wyzwań – Nauka dla …. 2009 polski, 200 Periodyk, pr. zbior.,
red. Jan Lichtarski
Tom X – Zeszyt 1, Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej 2009 polski, 170 P. Pr. zbior., red.
H. Sobocka-Szczapa
Tom IX – Zeszyt 1, Wybrane problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej 2008 polski, 170 P. Pr. zbior., red.
H. Sobocka-Szczapa
Tom IX – Zeszyt 2, Rozwój organizacji– nauka dla praktyki gospodarczej i…. 2008 polski, 158 Periodyk, pr. zbior.,
red. Jan Lichtarski
Tom IX – Zeszyt 3, Wybrane problemy finansów i bankowości 2008 polski, 170 Periodyk, pr. zbior.,
red. M. Wypych
Tom IX – Zeszyt 4, Debiuty doktorantów 2008 polski, 170 Periodyk, pr. zbior.,
red. Ł. Sułkowski
Tom VIII – Zeszyt 2, Rozwój organizacji – nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej 2007 polski, 230 P – Pr. zb.,
Red. Jan Lichtarski
Tom VIII – Zeszyt 3, Aspekty społecznoekonomiczne gospodarki 2007 polski, 170 P – Pr. zb., red. W.
Kwiatkowska
Tom VIII – Zeszyt 4, Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami i ich finansowanie 2007 polski, 170 P – Pr. zb., red.
J. Różański
Tom VII – Zeszyt 1A, Efektywność źródłem bogactwa narodów 2006 polski P – Pr. zbiorowa
Red. T. Dudycz
Tom VII – Zeszyt 1B, Efektywność źródłem bogactwa narodów 2006 polski P – Pr. zbiorowa
Red. T. Dudycz
Tom VII – Zeszyt 2, Tworzenie nowych przedsięwzięć gospodarczych 2006 polski P – Pr. zbiorowa
Red. Ł. Sułkowski
Tom VII – Zeszyt 3, Przedsiębiorczość – nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej 2006 polski P – Pr. zbiorowa
Red. Jan Lichtarski
Tom VI – Zeszyt 1 – Zagadnienia ekonomiczne i społeczne gospodarki polskiej w warunkach. 2005 polski P – red.
W. Kwiatkowska
Tom VI – Zeszyt 2 – Gestinando la crisis– las experiencias Argentinas 2005 hiszpański P – Pr. zb., red.
R. Piasecki,
U. Żuławska
Tom VI – Zeszyt 3 – Przedsiębiorstwo w warunkach zagrożenia kryzysem. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej 2005 polski P – Pr. zb.,
Red. J. Lichtarski
Tom VI – Zeszyt 4 – Kołobrzeg – Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość. 2005 polski P – Pr. zb.
Red. E. Wiśniewski
Tom V – Zeszyt 1 – Pieniężno finansowe i organizacyjne aspekty działalności podm. 2004 polski P – Pr. zb., red.
W. Kwiatkowska
Tom V – Zeszyt 2 – Etiudy z Zarządzania 2004 polski Z – zbiorowa
Red. W.Welfe
Tom IV – Zeszyt 2 – Zagadnienia z zakresu zarządzania i marketingu. 2003 polski P, Pr. zb., red.
W. Kwiatkowska
Tom IV – Zeszyt 3 – Europa środkowowschodnia w kontekście integracji europejskiej 2003 polski, angielski, ukraiński P, Pr. zb., red.
H. Sobocka-Szczapa
Tom IV – Zeszyt 1 – Problemy funkcjonowania gospodarki polskiej w świetle procesów… 2002 polski P, red. W. Kwiatkowska
Tom III, Z – 1, Finansowo-ekonomiczne i psychologiczne aspekty gospodarcze 2001 polski P, praca zbiorowa
Tom III, Z – 2, Rola komunikacji międzykulturowej... 2001 polsko-angielski P, praca zbiorowa
Tom III, Z – 3, artykuły Sem polskoukraińskie 2001 polski P, praca zbiorowa
Tom III, Z – 4, Debiuty studenckie 2001 polski P, praca zbiorowa
Tom III, Z – 5, Finanse i koszty SP ZOZ (materiały pokonferencyjne) 2001 polski Pr. zb., red. A. Jaruga, A. Jackiewicz
Tom II, Z – 1, Artykuły różne 2000 polski P
Tom II, Z – 2, Polityka konkurencji krajów wschodzących rynków 2000 polsko-angielski P
Tom II, Z – 3, Artykuły różne 2000 polski P
Tom II, Z – 4, Debiuty studenckie 2000 polski P
Tom I, Z – 1, Nauczanie metod ilościowych a potrzeby praktyki 2000 polski P
Tom I, Z – 2, Debiuty studenckie 2000 polski P
Tom I, Z – 3, Wybrane zagadnienia: marketing, zarządzanie, rynek pracy 2000 polski P
Tom I, Z – 4, Aspekty procesu transformacji zakładów opieki zdrowotnej oraz Zasady komunikacji interpersonalnej. 2000 polski P
Tom I, Z – 5, Debiuty studenckie – Materiały pokonferencyjne: Przedsiębiorczość, zarządzanie, marketing. 2000 polski P
Tom I, Z – 6, Debiuty studenckie 2000 polski P
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM