Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
Przejdź do listy numerów archiwalnych

Numery bieżące
Tytuł Rok Redakcja
TOM XXIII, ZESZYT 2, Wyzwania współczesnej logistyki. Tom 1 2022 Red. Danuta Janczewska, Grzegorz Mazurkiewicz
TOM XXIII, ZESZYT 1, Współczesne wyzwania w zarządzaniu 2022 Red. Eliza Nowacka, Jakub Robel, Renata Runiewicz
TOM XXII, ZESZYT 2, Zarządzanie jakością systemów logistycznych w przedsiębiorstwach 2021 Red. Danuta Janczewska
TOM XXII, ZESZYT 3, Zarządzanie i logistyka - problemy, szanse, wyzwania 2021 Red. Bartłomiej Stopczyński
TOM XXII, ZESZYT 4, Wyzwania współczesności - wybrane zagadnienia 2021 Red. Eliza Nowacka
TOM XXII, ZESZYT 1, Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w dobie pandemii 2021 Red. Elżbieta Klamut
TOM XXI, ZESZYT 4, Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne - zarządzanie, zasoby i kapitał. 2020 Red. Justyna Dziedzic
TOM XXI, ZESZYT 3, Agile - synergia logistyki i marketingu 2020 Red. Marta Brzozowska, Danuta Janczewska, Katarzyna Kolasińska-Morawska
TOM XXI, ZESZYT 2, Przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe, rynek - wybrane zagadnienia 2020 Red. Elżbieta Klamut
TOM XXI, ZESZYT 1, Zarządzanie i finanse w obliczu wyzwań współczesności 2020 Red. Magdalena Karolak-Michalska, Maria Rybaczewska
TOM XX, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 2, Agile Commerce - nowa era, nowe wyzwania 2019 Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Łukasz Sułkowski, Paweł Morawski
TOM XX, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 1, Agile Commerce - adaptacja technologii wobec zmienności świata 2019 Red. Łukasz Sułkowski, Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski
TOM XX, ZESZYT 11, Społeczna odpowiedzialność biznesu 2019 Red. Marek Kunasz, Ewa Stroińska
TOM XX, ZESZYT 10, Współczesne wyzwania rynku pracy 2019 Red. J. Witek, B. Wankiewicz, Z. Patora-Wysocka
TOM XX, ZESZYT 9, Subsydiarność w ekonomii i zarządzaniu - wybrane zagadnienia 2019 Red. C. Sadowska-Snarska, M. Turniak
TOM XX, ZESZYT 8, Zdolności innowacyjne, innowacje w MSP i zarządzaniu naukowym 2019 Red. D. Trzmielak, J. Szandurski
TOM XX, ZESZYT 7, Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część 2 2019 Red. Andrzej Bujak, Alicja Gębczyńska, Marta Brzozowska
TOM XX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3, Zarządzanie kapitałem ludzkim - aspekty teoretyczne i praktyczne 2019 Red. Wojciech Jarecki, Anna Bąkiewicz
TOM XX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 2, Zmiany w myśleniu marketingowym 2019 Red. Edyta Rudawska, Anna Staszewska
TOM XX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 1, Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami 2019 Red. Katarzyna Gadomska-Lila, Zofia Patora-Wysocka
TOM XX, ZESZYT 5, Współczesne trendy w logistyce - kompleksowe zarządzanie 2019 Red. Katarzyna Huk, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, Mariusz Bednarek
TOM XX, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 1, Sukcesy i niepowodzenia w zarządzaniu organizacjami 2019 Red. Jan Lichtarski
TOM XX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 3, Administracja a zarządzanie 2019 Red. A. Kołodziejska, A. Korzeniowska Polak
TOM XX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Jednostka jako przedmiot prawnej ochrony 2019 Red. A. Kołodziejska, A. Korzeniowska Polak
TOM XX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 1, Współczesne problemy społeczne i ekonomiczne - próba oceny i pomiaru 2019 Red. A. Bogusława Dobrowolska, Halina Sobocka-Szczapa
TOM XX, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 2, Produkt turystyczny. Innowacje - marketing - zarządzanie 2019 Red. Maciej Dębski, Urszula Żuławska
TOM XX, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 1, Marketing Turystyczny 2019 Red. Ewa Wszendybył-Skulska, Maciej Dębski
TOM XX, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 2, Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian. 2019 Red. Ryszard Borowiecki, Bartłomiej Stopczyński
TOM XX, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 1, Holistyczne pośrednictwo finansowe 2019 Red. Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut
TOM XIX, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 3, Medyczno-organizacyjne, prawne i finansowe aspekty w ochronie zdrowia 2018 Red. Grzegorz Piotrowski, Małgorzata Domańska, Andrzej Jackiewicz
TOM XIX, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 2, Współczesne problemy zarządzania publicznego 2018 Red. Zofia Patora-Wysocka, Jarosław Szandurski
TOM XIX, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 1, Ochrona zdrowia, zdrowie publiczne, zarządzanie 2018 Red. Jan Krakowiak
TOM XIX, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 3, Logistyka w naukach o zarządzaniu Część I 2018 Red. Andrzej Bujak, Katarzyna Topolska, Katarzyna Kolasińska-Morawska
TOM XIX, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 2, Dylematy współczesnego przedsiębiorstwa 2018 Red. Danuta Janczewska
TOM XIX, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 1, Zarządzanie bezpieczeństwem - aktualne wyzwania 2018 Red. Andrzej Marjański
TOM XIX, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 3, Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji 2018 Red. Michał Chmielecki, Krzysztof Wach
TOM XIX, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 2, Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - wymiar teoretyczny i praktyczny. Część 2 2018 Red. Barbara Kamińska, Halina Sobocka-Szczapa
TOM XIX, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 1, Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - wymiar teoretyczny i praktyczny 2018 Red. Mirosław Wypych, Iwona Gawryś, Paweł Trippner
TOM XIX, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 3, Współczesny marketing i zarządzanie - problemy, wyzwania, szanse i perspektywy 2018 Red. Anna Maria Migdał
TOM XIX, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 2, Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej 2018 Red. Agata Kołodziejska, Agnieszka Korzeniowska-Polak
TOM XIX, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 1, Zarządzanie dobrami. Dobra wspólne jako przedmiot ochrony prawnej. 2018 Red. Agata Kołodziejska, Agnieszka Korzeniowska-Polak
TOM XIX, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 3, Szkoła - studia - doskonalenie zawodowe: problemy,propozycje, inspiracje 2018 Red. Łukasz Sułkowski, Dorota Nawrat-Wyraz, Małgorzata Klimka-Kołysko
TOM XIX, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 2, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa publicznego 2018 Red. Zofia Wilk-Woś, Andrzej Marjański
TOM XIX, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1, Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki. 2018 Red. Ewa Stroińska, Magdalena Geraga
TOM XIX, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 3, Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość 2018 Red. Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański, Krzysztof Safin
TOM XIX, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 2, Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość 2018 Red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański, Jan Klimek
TOM XIX, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 1, Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość 2018 Red. Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera
TOM XIX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3, Współczesne wyzwania marketingowe 2018 Red. Muzahim Al-Noorachi, Bartłomiej Stopczyński
TOM XIX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 2, Konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw - modele, koncepcje i uwarunkowania 2018 Red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek
TOM XIX, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 1, Emerging Challenges in Modern Management 2018 Red. Patrycja Klimas, Aneta Lipińska
TOM XIX, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 3, Zarządzanie logistyczne - wyzwania przyszłości 2018 Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski
TOM XIX, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 2, Agile Commerce - zarządzanie wobec wyzwań technologii 2018 Red. Łukasz Sułkowski, Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski
TOM XIX, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 1, Agile Commerce - inteligentne technologie w zastosowaniach 2018 Red. Łukasz Sułkowski, Katarzyna Kolasińska-Morawska
TOM XIX, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 3, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym 2018 Red. Dariusz Trzmielak, Bartłomiej Stopczyński
TOM XIX, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 2, Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku Część II 2018 Red. Luiza Ossowska, Maciej Dębski
TOM XIX, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 1, Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku Część I 2018 Red. Dorota Janiszewska, Zofia Patora-Wysocka
TOM XIX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 3, Zarządzanie procesem rewitalizacji 2018 Red. Justyna Przywojska, Paweł Morawski
TOM XIX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2, Zastosowanie metod ilościowych do oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych 2018 Red. Maria Magdalena Grzelak, Jadwiga Gawryś
TOM XIX, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 1, Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego 2018 Red. Jerzy Paszkowski, Ewa Stroińska
TOM XIX, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 3, Bezpieczeństwo zintegrowane współczesnej Polski 2018 Red. Agnieszka Stępień, Roman Sawicki
TOM XIX, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 2, Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza 2018 Red. Maciej Maciejewski, Łukasz Prysiński
TOM XIX, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 1, Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej 2018 Red. Krzysztof Wach, Andrzej Marjański
TOM XIX, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 3, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Wybrane problemy 2018 Red. Zofia Wilk-Woś, Andrzej Marjański
TOM XIX, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 2, Determination of Organizational Effectiveness vs. Humanistic Management 2018 Red. Halina Sobocka-Szczapa
TOM XIX, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 1, Financial, Accounting and Economic Aspects of Contemporary Management 2018 Red. Mirosław Wypych, Paweł Trippner
TOM XVIII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 3, Prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych 2017 Red. Andrzej Jackiewicz, Janusz Gawryś, Hanna Szeląg, Paweł Sydor
TOM XVIII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 2, Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności 2017 Red. Anna Rogut, Krzysztof Wach
TOM XVIII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 1, Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych 2017 Red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
TOM XVIII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 3, Wybrane problemy zarządzania i finansów w sektorze publicznym i prywatnym 2017 Red. Łukasz Prysiński
TOM XVIII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 2, W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania 2017 Red. Anna Sołtys, Małgorzata Krajewska-Nieckarz
TOM XVIII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 1, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym 2017 Red. Marek Wojciechowski, Zofia Patora-Wysocka
TOM XVIII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 3, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 2017 Red. Jan Krakowiak
TOM XVIII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 2, Zarządzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii 2017 Red. Małgorzata Oziębło
TOM XVIII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 1, Zarządzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii 2017 Red. Ewa Gołębiowska, Małgorzata Oziębło
TOM XVIII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 3, Transfery międzypokoleniowe. Zarządzanie różnorodnością 2017 Red. Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut
TOM XVIII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym 2017 Red. Sylwia Wojciechowska-Filipek, Jarosław Klepacki, Aleksandra Jackiewicz
TOM XVIII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 1, Globalna i lokalna ekonomia rozwoju - szanse i zagrożenia 2017 Red. Konrad Raczkowski, Jarosław Klepacki
TOM XVIII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 3, Region turystyczny - zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy 2017 Red. Maciej Dębski, Aleksandra Jackiewicz
TOM XVIII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 2, Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część II 2017 Red. Sabina Kauf, Iwona Pisz
TOM XVIII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1, Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część 1 2017 Red. Rafał Matwiejczuk, Iwona Pisz
TOM XVIII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 3, Studia z zarządzania międzykulturowego 2017 Red. Michał Chmielecki
TOM XVIII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 2, Inwestor, przedsiębiorca, państwo. Współtwórcy gospodarki innowacyjnej. 2017 Red. Radosław Pastusiak, Paweł Trippner
TOM XVIII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 1, Nowoczesne tendencje w zarządzaniu ochroną zdrowia w Polsce 2017 Red. Paweł Skoczylas, Tomasz Adam Karkowski
TOM XVIII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3, Firmy Rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania 2017 Red. Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański
TOM XVIII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 2, Firmy Rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania 2017 Red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
TOM XVIII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 1, Firmy Rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania 2017 Red. Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera
TOM XVIII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 3, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych 2017 Red. Zofia Wilk-Woś
TOM XVIII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 2, Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne wobec współczesnych wyzwań - wybrana problematyka 2017 Red. Agnieszka Stępień
TOM XVIII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 1, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie bezpieczeństwem 2017 Red. Zofia Wilk-Woś, Michał Stępiński
TOM XVIII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 3, Zarządzanie logistyczne - informacja, procesy, technologie 2017 Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska
TOM XVIII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 2, Agile Commerce - technologie przyszłości 2017 Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski
TOM XVIII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 1, Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej 2017 Red. Roman Patora, Katarzyna Kolasińska-Morawska
TOM XVIII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2, Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. Aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania 2017 Red. Jan Lichtarski
TOM XVIII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 1, Studia z zarządzania międzykulturowego 2017 Red. Michał Chmielecki
TOM XVIII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 3, Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia 2017 Red. Bartłomiej Stopczyński, Michał Turniak
TOM XVIII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 2, Zarządzanie humanistyczne i publiczne 2017 Red. Łukasz Sułkowski, Anna Maria Migdał
TOM XVIII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 1, Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym 2017 Red. Agata Kołodziejska, Agnieszka Korzeniowska-Polak
TOM XVIII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 2, Organization Management Paradigms 2017 Red. Halina Sobocka-Szczapa
TOM XVIII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 1, Practical and Theoretical Issues in Contemporary Financial Management 2017 Red. Mirosław Wypych, Iwona Gawryś, Paweł Trippner
TOM XVII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 3, Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego 2016 Red. Andrzej Jackiewicz, Grzegorz Piotrowski, Łukasz Sułkowski
TOM XVII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 2, Systemy logistyczne w gospodarowaniu 2016 Red. Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk
TOM XVII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 1, Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym 2016 Red. Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski
TOM XVII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 3, Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia 2016 Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska
TOM XVII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 2, Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji 2016 Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska
TOM XVII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 1, Agile Commerce - zarządzanie informacją i technologią w biznesie 2016 Red. Roman Patora, Paweł Morawski
TOM XVII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 3, Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne 2016 Red. Jan Krakowiak
TOM XVII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 2, Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania 2016 Red. Ewa Gołębiowska
TOM XVII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 1, Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania 2016 Red. Ewa Gołębiowska
TOM XVII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 3, Marketing w rozwoju innowacyjności 2016 Red. Andrzej Pomykalski, Dominika Kaczorowska-Spychalska
TOM XVII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 2, Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - badania i analizy część II 2016 Red. Łukasz Sułkowski, Halina Sobocka-Szczapa, Łukasz Prysiński
TOM XVII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 1, Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - badania i analizy część I 2016 Red. Mirosław Wypych, Paweł Trippner
TOM XVII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 3, Terapia finansów 2016 Red. Elżbieta Klamut
TOM XVII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 2, Mechanizmy i procesy zarządcze w systemie gospodarowania 2016 Red. Sylwia Wojciechowska-Filipek, Jarosław Klepacki
TOM XVII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1, Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania 2016 Red. Konrad Raczkowski
TOM XVII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 3, Nowe trendy w zarządzaniu - wybrane uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności 2016 Red. Wiesław T. Popławski, Dominika Kaczorowska-Spychalska
TOM XVII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 2, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce. Innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia 2016 Red. Beata Mazurek-Kucharska, Maciej Dębski
TOM XVII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 1, Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami 2016 Red. Łukasz Sułkowski, Aleksander Noworól, Beata Mazurek-Kucharska
TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3, Firmy rodzinne - wyzwania współczesności 2016 Red. Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański
TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 2, Firmy rodzinne - wyzwania współczesności 2016 Red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 1, Firmy rodzinne - wyzwania współczesności 2016 Red. Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera
TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 3, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa 2016 Red. Zofia Wilk-Woś, Przemysław Kornacki
TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 2, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego 2016 Red. Zofia Wilk-Woś, Andrzej Marjański
TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 1, Współczesne aspekty bezpieczeństwa 2016 Red. Agnieszka Stępień, Krzysztof Meszyński
TOM XVII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 3, Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna 2016 Red. Joanna Moczydłowska, Zofia Patora Wysocka
TOM XVII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 2, Innowacje w zarzadzaniu publicznym i polityce społecznej 2016 Red. Justyna Przywojska, Izabela Warwas
TOM XVII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 1, Między teorią i praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej 2016 Red. Jan Lichtarski
TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 3, Logistyka XXI wieku - wybrane zagadnienia 2016 Red. Zdzisław Kurasiński, Mieczysław Pawlisiak
TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2, Studia z zarządzania międzykulturowego 2016 Red. Michał Chmielecki
TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 1, Desarollo regional. Modelos, actores, gestion. 2016 Red. Marcela Rebeca Contreras Loera, Urszula Żuławska
TOM XVII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 3, W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym 2016 Red. Małgorzata Krajewska-Nieckarz, Aleksandra Piekarska, Anna Sołtys
TOM XVII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 2, Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organzacją 2016 Red. Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska
TOM XVII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 1, Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym 2016 Red. Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska
TOM XVII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 2, Management - Human Resources Management - Knowledge Management. Research and Analysis 2016 Editor Halina Sobocka-Szczapa
TOM XVII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 1, Practical and Theoretical Issues in Contemporary Financial Management 2016 Editor Mirosław Wypych, Paweł Trippner
Numery archiwalne
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM