Wykaz czasopism Wybrane monografie />
     </map>
    </div>
	</div>
  <div class=
Przejdź do listy numerów archiwalnych

Numery bieżące
Tytuł Rok Redakcja
TOM XVIII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 2, Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności 2017 Red. Anna Rogut, Krzysztof Wach
TOM XVIII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 1, Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych 2017 Red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
TOM XVIII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 1, Zarządzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii 2017 Red. Ewa Gołębiowska, Małgorzata Oziębło
TOM XVIII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 3, Transfery międzypokoleniowe. Zarządzanie różnorodnością 2017 Red. Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut
TOM XVIII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym 2017 Red. Sylwia Wojciechowska-Filipek, Jarosław Klepacki, Aleksandra Jackiewicz
TOM XVIII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 1, Globalna i lokalna ekonomia rozwoju - szanse i zagrożenia 2017 Red. Konrad Raczkowski, Jarosław Klepacki
TOM XVIII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 3, Region turystyczny - zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy 2017 Red. Maciej Dębski, Aleksandra Jackiewicz
TOM XVIII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 2, Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część II 2017 Red. Sabina Kauf, Iwona Pisz
TOM XVIII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1, Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część 1 2017 Red. Rafał Matwiejczuk, Iwona Pisz
TOM XVIII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 2, Inwestor, przedsiębiorca, państwo. Współtwórcy gospodarki innowacyjnej. 2017 Red. Radosław Pastusiak, Paweł Trippner
TOM XVIII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3, Firmy Rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania 2017 Red. Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański
TOM XVIII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 2, Firmy Rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania 2017 Red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
TOM XVIII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 1, Firmy Rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania 2017 Red. Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera
TOM XVIII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 3, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych 2017 Red. Zofia Wilk-Woś
TOM XVIII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 2, Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne wobec współczesnych wyzwań - wybrana problematyka 2017 Red. Agnieszka Stępień
TOM XVIII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 1, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie bezpieczeństwem 2017 Red. Zofia Wilk-Woś, Michał Stępiński
TOM XVIII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 2, Agile Commerce - technologie przyszłości 2017 Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski
TOM XVIII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 1, Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej 2017 Red. Roman Patora, Katarzyna Kolasińska-Morawska
TOM XVIII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2, Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. Aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania 2017 Red. Jan Lichtarski
TOM XVIII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 1, Studia z zarządzania międzykulturowego 2017 Red. Michał Chmielecki
TOM XVIII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 3, Strategia jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia 2017 Red. Bartłomiej Stopczyński, Michał Turniak
TOM XVIII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 2, Zarządzanie humanistyczne i publiczne 2017 Red. Łukasz Sułkowski, Anna Maria Migdał
TOM XVIII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 1, Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym 2017 Red. Agata Kołodziejska, Agnieszka Korzeniowska-Polak
TOM XVIII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 2, Organization Management Paradigms 2017 Red. Halina Sobocka-Szczapa
TOM XVIII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 1, Practical and Theoretical Issues in Contemporary Financial Management 2017 Red. Mirosław Wypych, Iwona Gawryś, Paweł Trippner
TOM XVII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 3, Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego 2016 Red. Andrzej Jackiewicz, Grzegorz Piotrowski, Łukasz Sułkowski
TOM XVII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 2, Systemy logistyczne w gospodarowaniu 2016 Red. Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk
TOM XVII, ZESZYT 12, CZĘŚĆ 1, Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym 2016 Red. Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski
TOM XVII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 3, Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia 2016 Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska
TOM XVII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 2, Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji 2016 Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska
TOM XVII, ZESZYT 11, CZĘŚĆ 1, Agile Commerce - zarządzanie informacją i technologią w biznesie 2016 Red. Roman Patora, Paweł Morawski
TOM XVII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 3, Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne 2016 Red. Jan Krakowiak
TOM XVII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 2, Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania 2016 Red. Ewa Gołębiowska
TOM XVII, ZESZYT 10, CZĘŚĆ 1, Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania 2016 Red. Ewa Gołębiowska
TOM XVII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 3, Marketing w rozwoju innowacyjności 2016 Red. Andrzej Pomykalski, Dominika Kaczorowska-Spychalska
TOM XVII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 2, Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - badania i analizy część II 2016 Red. Łukasz Sułkowski, Halina Sobocka-Szczapa, Łukasz Prysiński
TOM XVII, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 1, Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - badania i analizy część I 2016 Red. Mirosław Wypych, Paweł Trippner
TOM XVII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 3, Terapia finansów 2016 Red. Elżbieta Klamut
TOM XVII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 2, Mechanizmy i procesy zarządcze w systemie gospodarowania 2016 Red. Sylwia Wojciechowska-Filipek, Jarosław Klepacki
TOM XVII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 1, Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania 2016 Red. Konrad Raczkowski
TOM XVII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 3, Nowe trendy w zarządzaniu - wybrane uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności 2016 Red. Wiesław T. Popławski, Dominika Kaczorowska-Spychalska
TOM XVII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 2, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce. Innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia 2016 Red. Beata Mazurek-Kucharska, Maciej Dębski
TOM XVII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 1, Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami 2016 Red. Łukasz Sułkowski, Aleksander Noworól, Beata Mazurek-Kucharska
TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 3, Firmy rodzinne - wyzwania współczesności 2016 Red. Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański
TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 2, Firmy rodzinne - wyzwania współczesności 2016 Red. Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański
TOM XVII, ZESZYT 6, CZĘŚĆ 1, Firmy rodzinne - wyzwania współczesności 2016 Red. Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera
TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 3, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa 2016 Red. Zofia Wilk-Woś, Przemysław Kornacki
TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 2, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego 2016 Red. Zofia Wilk-Woś, Andrzej Marjański
TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 1, Współczesne aspekty bezpieczeństwa 2016 Red. Agnieszka Stępień, Krzysztof Meszyński
TOM XVII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 3, Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna 2016 Red. Joanna Moczydłowska, Zofia Patora Wysocka
TOM XVII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 2, Innowacje w zarzadzaniu publicznym i polityce społecznej 2016 Red. Justyna Przywojska, Izabela Warwas
TOM XVII, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 1, Między teorią i praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej 2016 Red. Jan Lichtarski
TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 3, Logistyka XXI wieku - wybrane zagadnienia 2016 Red. Zdzisław Kurasiński, Mieczysław Pawlisiak
TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 2, Studia z zarządzania międzykulturowego 2016 Red. Michał Chmielecki
TOM XVII, ZESZYT 3, CZĘŚĆ 1, Desarollo regional. Modelos, actores, gestion. 2016 Red. Marcela Rebeca Contreras Loera, Urszula Żuławska
TOM XVII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 3, W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym 2016 Red. Małgorzata Krajewska-Nieckarz, Aleksandra Piekarska, Anna Sołtys
TOM XVII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 2, Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organzacją 2016 Red. Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska
TOM XVII, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 1, Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym 2016 Red. Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska
TOM XVII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 2, Management - Human Resources Management - Knowledge Management. Research and Analysis 2016 Editor Halina Sobocka-Szczapa
TOM XVII, ZESZYT 1, CZĘŚĆ 1, Practical and Theoretical Issues in Contemporary Financial Management 2016 Editor Mirosław Wypych, Paweł Trippner
Numery archiwalne
Społeczna Akademia Nauk Polska Akademia Otwarta Clark University EEDRI JoIM